Er zijn niet zoveel zaken die er toe doen...

Wist u dat er heel veel zaken zijn die er eigenlijk niet toe doen en dat Vilvredo Pareto dit in 1897 al wist aan de hand van wat de meeste mensen het 80 / 20 principe noemen?

Wat houdt het 80 / 20 principe in? Het 80 / 20 principe vertelt ons dat het in een willekeurige polulatie waarschijnlijk is dat sommige dingen veel belangrijker zijn dan andere. Een goed referentiepunt of geschikte hypothese is dat 80 procent van de resultaten of output voortvloeit uit 20 procent van de oorzaken en soms uit een veel kleiner deel van de invloedrijke krachten.

Het dagelijks taalgebruik vormt een goede ilustratie. Sir Isaac Pitman, de uitvinder van steno, ontdekte dat slechts 700 gewone woorden tweederde van onze conversatie uitmaken. Pitman ontdekte dat deze woorden, met inbegrip van hun afleidingen, 80 procent van het gewone taalgebruik vormen. In dit geval wordt minder dan 1 procent van de woorden (het New Shorter Oxford English Dictionary ken meer dan een half miljoen woorden) 80 procent van de tijd gebruikt. We kunnen dit het 80 / 1 principe noemen. Op vergelijkbare wijze maakt meer dan 99 procent van de spreektaal gebruik van minder dan 20 procent van de woorden: we kunnen dit de 99/20-relatie noemen.

De filmindustrie illustreert het 80/20 principe. Volgens een recent onderzoek levert 1,3 procent van de films 80 procent van de kaskrakers; dat is een virtuele 80/1 regel. 
Pareto8020M3.png Het 80 / 20 principe is geen magische formule. Soms ligt de relatie tussen gevolgen en oorzaken dichter bij 70 / 30 dan bij 80 / 20 of 80 / 1. Maar het komt zelden voor dat 50 procent van de oorzaken leidt tot 50 procent van de resultaten. Het universum is voorspelbaar uit balans.

Er zijn weinig dingen die er echt toe doen. Werkelijk effectieve mensen en organisaties laven zich aan de weinige invloedrijke krachten in hun wereld en doen daar hun voordeel mee.
(Richard Koch)

Ondanks dat het Paretoprincipe al in 1897 door de gelijknamige Italiaanse econoom is ondekt blijkt de toepassing ervan in het dagelijks leven in schril contrast te staan met de huidige tijdsgeest; meer en meer met meer...
Vaak gehoorde uitspraken zijn dan ook; "we moeten slimmer werken niet harder" of "we moeten ons focussen
op de goede dingen", maar in de praktijk komt daar vervolgens weinig van terecht.
De redenen verschillen per situatie maar zijn vaak terug te voeren op de veranderbereidheid van management, met name het
ontbreken daarvan. Managers en leidinggevenden roepen vaak wel heel hard dat het anders moet, maar de goede intenties stranden vaak op het ontbreken van hun eigen veranderbereidheid en hun competentie om over de eigen functie en belangen heen te stappen.

Een andere reden dat het ParetoPrincipe onvoldoende wordt toegepast is dat het druk hebben een statussymbool lijkt te zijn geworden. De één lijkt nog drukker te zijn met nog belangrijkere zaken dan de ander, en dan vertellen of moeten toegeven dat u eigenlijk 80 procent van uw tijd niet doet wat belangrijk is voor u of uw organisatie lijkt bijna een doodzonde.

De derde reden dat het ParetoPrincipe succesvoller zou kunnen worden toegepast is een hele menselijke, namelijk het durven in zien en toe te geven dat er al die tijd teveel de verkeerde dingen werden gedaan.

Maar stel u zelf maar eens de volgende vragen:
Welk percentage van de kledingstukken uit uw garderobe draagt u het liefst en vaakst?
Welk percentage van de voor u beschikbare tv zenders gebruikt u het meest?
Welk percentage van de door u ontvangen e-mail doet er daadwerkelijk toe?
En de meest lastige...
Welk percentage van de door u verstuurde e-mail doet er daadwerkelijk toe?

U zult zien dat de antwoorden op deze vragen onevenredige verdelingen aan het daglicht brengen die zeer waarschijnlijk nog onevenrediger zijn dan de 80 / 20 relatie van Pareto.

Daarnaast garanderen wij dat dergelijke verhoudingen in alle soorten en maten ook binnen uw bedrijf of organisatie voorkomen en dat u er veel meer mee kunt dan u denkt. En nog veel belangrijker dat u geld en kostbare tijd laat liggen waneer u deze wetmatigheid links laat liggen.
 
Lammert van der Wal
 
lammertvanderwal@insaneresults.nl

Bekijk alle blogs

!NSANE RESULTS © 2018 - website: Vontis